Zeleň v parku

V parku se nachází přes tisíc stromů. První byly vysazeny již kolem roku 1840. Druhová skladba stromů je skutečně různorodá. Najdeme zde několik druhů borovic, javorů, jeřábů, dubů, lip, topolů, narazit můžete také na jinany, katalpy, jírovce, břízy, vrby, lísky aj.

Pro park jsou samozřejmě také typické velké travnaté plochy. V nové koncepci jsou travnaté plochy rozděleny na plochy, kde bude udržován klasický parkový trávník a plochy květnatých luk, které nevyžadují tak intenzivní údržbu. Květnaté louky se stále častěji stávají součástí veřejného prostoru. Jejich výhody se jeví nesporně, vyšší počet rostlin poskytuje potravu nejen motýlům, včelám a čmelákům, ale i mnoha dalším druhům hmyzu. I založení menších kvetoucích ploch tak může podpořit biodiverzitu rostlin. Výhodou květnatých luk je také větší odolnost proti suchu, vyšší porost méně vysychá a půda je tak schopná lépe zachytit srážky.

Vzhledem k rozšíření plochy městského parku dojde také k rozsáhlé nové výsadbě, počítá se mj. i s prověřením možnosti založení nové stromové aleje v ulici Mánesova a Mostecká. V prostoru rozšířeného parku vzniknou dva tzv. boskety, které se mj. používají jako prvek vytvářející „přírodní komnatu (salle de verdure)“. Boskety byly součástí barokních a renesančních parků a velkých zahrad a představují prostor, který vytváří jakési přírodní zastřešení a vzniká tak příjemný pobytový prostor.
Po dokončení revitalizace a nových výsadeb půjde až stovky nových stromů.

Voda v parku

Stávající jezírko bude zachováno jako okrasné s vodními rostlinami nově však bude sloužit k zachytávání dešťové vody z horních partií parku.

V ploše bývalého fotbalového hřiště vznikne nová vodní plocha, která je navržena ze třech částí, kde dvě části slouží jako okrasná plocha s rostlinami a zároveň jako čistící zóna. Třetí část je volnou vodní hladinou s potřebnou hloubkou, která může sloužit příležitostně i pro koupání.

Systém hospodaření s dešťovou vodou počítá také s akumulační nádrží, která by měla být umístěna pod novou zástavbu a shromažďovat dešťové vody z okolních staveb.

Městské bydlení

Koncepce navrhuje urbanizovat prostor stávajícího parkoviště za sportovní halou. Je zde navržena výstavba bytového domu na půdorysu nepravidelného „U“ otevřeného směrem k jihu. Svou hmotou kompozičně bytový dům dotváří a „zpevňuje“ křižovatku ulic Čelakovského a Mostecká.

Směrem do ulice Mostecká a Čelakovského je navržena uzavřenější fasáda prolomená místy lodžiemi a hmotami schodišť, směrem do parku a vnitrobloku pak je fasáda více otevřená a prosklená s velkorysými okny a výhledy směrem do parku a k centru města.

V domě je navrženo celkem 58 městských nájemních bytů v dispozicích 2+kk až 5+kk o celkovém počtu cca 13 bytů 2+kk, 27 bytů 3+kk, 10 bytů 4+kk a 8 bytů 5+kk.

Autoři studie
revitalizace parku

Autory studie revitalizace chomutovského parku jsou Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek a Ing. arch. Marek Lehmann. Oba jsou mimo jiné držiteli prestižního ocenění Park roku 2019 za realizaci Rehabilitace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích.

Stáhněte si kompletní studii revitalizace
Městského parku v Chomutově