je to náš PARK!

Zeleň
v parku

V parku se nachází přes tisíc stromů. První byly vysazeny již kolem roku 1840. Druhová skladba…

Voda
v parku

Stávající jezírko bude zachováno jako okrasné s vodními rostlinami nově však bude sloužit k…

Městské
bydlení

Koncepce navrhuje urbanizovat prostor stávajícího parkoviště za sportovní halou. Je zde…

Bosket u lázní

Společenský parter pod stromy. Boskety byly součástí barokních a renesančních parků.

Nové jezírko

Vodní prvek na místě bývalého fotbalového hřiště je rozdělen do tří částí. Dvě slouží jako okrasná plocha s rostlinami a zároveň čistící zóna. Třetí může sloužit k příležitostnému koupání.

Mostecká a Mánesova alej

Upravenou ulici Mostecká lemuje nové stromořadí, které volně přechází až do ulice Mánesova a obklopuje tak celou jihozápadní část parku.

Dětské centrum Rozmarýn

Rozšíření objektu do nového parku o přístavbu v kombinaci ocel / sklo. Přístavba kopíruje prohnutí fasády, není výrazným prvkem a doplňuje původní zděný objekt.

Městská čtyřstovka

Běžecká trať navazující na historii atletického oválu. Pro běžce je k dispozici i stometrová sprinterská rovinka.

Oválná kavárna

Navazuje na původní objekt občerstvení. Přízemí je otevřené do parku, 2.NP pak tvoří otevřená terasa a prosklená oválná část.

Staré tribuny

V některých částech nového parku jsou zachovány staré tribuny fotbalového a atletického stadionu jako relikt původního místa.

Dětské hřiště

V nové části parku u Rozmarýnu vznikne velkorysé dětské hřiště. To je součástí objektu a rodiče tak mají dobrý přehled o svých ratolestech.

Podzemní parkování

Až 200 parkovacích míst pro vozidla rezidentů i návštěvníků vznikne v nových podzemních garážích pod bytovým domem.

Nový život v chátrajících lázních

Studie nového městského parku navazuje na záměr konverze objektu bývalých lázní. Z téměř deset let chátrající budovy se může stát multifunkční objekt, jehož srdcem bude moderní knihovna s aktivitami v oblasti neformálního a zážitkového vzdělávání. Kromě inovativních digitálních technologií v oblasti vzdělávání pro všechny věkové kategorie bude prostor podporovat aktivity kreativního průmyslu, čemuž bude odpovídat i dispoziční řešení.

Příležitost pro zelené srdce města

David Dinda
náměstek primátora pro rozvoj a investice
Statutárního města Chomutov

V uplynulé dekádě čelil Městský park v Chomutově složitému období. Chátrající budova lázní, opuštěný fotbalový stadion a řada větších či menších nekoncepčních zásahů už roky píší nelichotivý příběh místa, které má potenciál stát se zeleným srdcem našeho města. Za každým nedostatkem je ukryta příležitost.

Prostřednictvím této studie se nesnažíme odhalit pouze příležitost k rehabilitaci samotného parku, ale především příležitost vidět místa okolo nás v širších souvislostech. Máme před sebou skvělou možnost vytvořit v centru města novou zelenou čtvrť plnou společenského života, odpočinku a městského bydlení.

Konverze bývalých městských lázní na multifunkční objekt s moderní knihovnou a aktivitami v oblasti neformálního a zážitkového vzdělávání, kreativního průmyslu a digitálních technologií přinese místu potřebný každodenní život. Rekonstrukce a rozšíření sportovní haly podle principů energeticky pasivních budov přivede do centra další sportovce. Výstavbou městského bytového domu jako první energeticky aktivní budovy ve městě vznikne moderní prostor k životu pro dvě stovky místních lidí přímo v zeleném centru města. K tomu o pětinu větší park než je jeho stávající rozloha. Nové vodní plochy. Zázemí pro rodiny s dětmi. A hlavně: celkový koncept chytrého parku, který využívá modrozelenou infrastrukturu a technické inovace, dokonale hospodaří se srážkovou vodou a je připraven přizpůsobit se globálním změnám klimatu.

Jsem přesvědčený, že naplnění vize „low carbon district” v samotném centru Chomutova může výrazně přispět ke společenským změnám v celém našem regionu.

Autoři studie
revitalizace parku

Autory studie revitalizace chomutovského parku jsou Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek a Ing. arch. Marek Lehmann. Oba jsou mimo jiné držiteli prestižního ocenění Park roku 2019 za realizaci Rehabilitace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích.

Stáhněte si kompletní studii revitalizace
Městského parku v Chomutově

Napadlo vás něco při prohlížení studie?
Napište nám nebo zavolejte.

foto_hana_novakova

Mgr. Hana NOVÁKOVÁ
Vedoucí odboru rozvoje a investic
Statutárního města Chomutov

h.novakova@chomutov.cz
Tel.: 474 637 241