Vizualizace

Autoři studie
revitalizace parku

Autory studie revitalizace chomutovského parku jsou Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek a Ing. arch. Marek Lehmann. Oba jsou mimo jiné držiteli prestižního ocenění Park roku 2019 za realizaci Rehabilitace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích.

Stáhněte si kompletní studii revitalizace
Městského parku v Chomutově